530 888 777 biuro@mdjinvest.pl

Plac budowy pod budynek handlowo-usługowy Gdynia Orłowo 2016r.

♦  Usunięcie pierwszej warstwy trawy oraz gałęzi.
♦  Zebranie ziemi pod wysokość geodezyjną.
♦  Wyburzenie budynku oraz utylizacja gruzu
♦  Wykonanie wykopu na głębokość  4m oraz wywóz wykopanej ziemi.
♦  Przygotowanie pod wylanie fundamentów.