530 888 777 biuro@mdjinvest.pl

ROBOTY ZIEMNE

Nasze usługi:

♦  Wykopy pod fundamenty
♦  Wykopy pod instalacje wod.-kan.-gaz
♦  Równanie terenu
♦  Niwelowanie terenu
♦  Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę
♦  Załadunek ziemi, gruzu na auta oraz ich wywóz