530 888 777 biuro@mdjinvest.pl

ROZBIÓRKI, WYBURZENIA

Nasze usługi:

♦  Rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych
♦  Rozbiórki nawierzchni parkingów, dróg
♦  Usuwanie nawierzchni betonowych, asfaltowych, żelbetowych
♦  Segregacja i utylizacja materiałów porozbiórkowych
♦  Kruszenie materiałów ( cegła, beton, asfalt, inne )