530 888 777 biuro@mdjinvest.pl

SPRZEDAŻ KRUSZYWA

Firma oferuje w sprzedaży kruszywa takie jak:

♦  Piasek 0-1
♦  Piasek 0-2
♦  Mieszanka żwirowa 0-16
♦  Żwir płukany 2-4
♦  Kruszywo łamane 8-16
♦  Kruszywo łamane 16-32
♦  Ziemia do wyrównania terenu
♦  Ziemia ogrodowa